29th august 2017

Sådan beskytter dansk lovgivning dig på danske online casinoer


Hvorledes beskytter den danske spillelovgivning dig egentlig, når du spiller på de danske online casinoer? Dette er et relevant og interessant spørgsmål, som alle online casinospillere bør kunne svare på, hvorfor vi således har lavet en artikel om den danske spillelov nedenfor, som giver dig svar på dette spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:

  • De primære formål med den nye spillelov
  • Den danske Spillemyndighed
  • Lovkrav til spiludbyderen
  • Ansvarligt spil
  • Markedsføring af spil

De primære formål med den nye spillelov

Danmark fik en ny spillelov den 1. januar 2012, der overordnet set har til formål at regulere de danske online casinoer og andre former for pengespil. Loven omfatter både casinospil, herunder online casino, såvel som sportsvæddemål.  Af spilleloven fremgår det, at et af de centrale formål er at beskytte mindreårige samt beskytte særligt udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller mod at udvikle spilafhængighed. I denne forbindelse er det således også et af lovens formål at sikre, at spilforbruget om penge holdes på et moderat niveau. Endvidere er det lovens formål “at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte kriminalitet”, samt “at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde”.

Alle udbydere af spil i Danmark er underlagt spillelovens regler, hvorfor de dermed er forpligtet til at følge loven. Dette vil sige, at internationale casinoer og udbydere af pengespil, som udbyder spil til danskerne, ligeledes skal følge den danske lovgivning, selvom de ikke er baseret i Danmark, men i udlandet.

Den danske Spillemyndighed

Før den nye danske spillelov trådte i kraft, havde Danske Spil, tidligere kaldet Dansk Tipstjeneste, monopol på at udbyde spil i Danmark, men i forbindelse med at dette blev erklæret ulovligt i Europa, da det stred imod EU's konkurrenceregler, blev markedet åbnet op for, at alle selskaber har fået mulighed for at søge om tilladelse til at udbyde og arrangere spil. Den nye spillelov har som følge heraf været med til at liberalisere det danske spillemarked og derved yderligere haft indflydelse på, at antallet af spiludbydere er steget signifikant, hvorfor konkurrencen herimellem også er blevet meget hårdere.

Såfremt man vil udbyde online casinospil i Danmark er det et lovkrav, at man skal være tilladelsesindehaver. Denne tilladelse tildeles af Spillemyndigheden, da spilleloven administreres af Spillemyndigheden, som er en styrelse bestående af en række enheder under skatteministeriet. Det er dermed også Spillemyndigheden, der fører tilsyn med, at spilleloven overholdes, samt kontrollerer at tilladelsesindehaverne overholder vilkårene for tilladelse. Spillemyndigheden har som følge heraf også ret til at udveksle oplysninger med told- og skatteforvaltningen, andre myndigheder samt udenlandske myndigheder om virksomheder, der er omfattet af loven, såfremt det er nødvendigt at føre øget kontrol med spiludbyderne herigennem.

spilleloven skat

Af spilleloven fremgår det, at der kan gives tilladelse til at udbyde roulette, baccarat, punto banco, blackjack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater hos online casinoer. Tilladelsen kan gives i en periode af op til fem år ad gangen, hvorefter udbyderen skal søge om en ny tilladelse. Desuden fungerer tilladelsen som en garanti for, at man som spiller kan være sikker på at begå sig i et ordentligt spillemiljø, der lever op til spilleloven.

Herudover kræver den danske spillelovgivning, at man skal have en statskontrolleret licens for at udbyde spil i Danmark. Udbyderen af spil skal ansøge om at få tildelt denne spillelicens af Spillemyndigheden. De forskellige casinoer på nettet betaler for denne påkrævede spillelicens for at udbyde spil, idet der er et ansøgningsgebyr samt et årligt gebyr og en årlig afgift forbundet med at få tilladelse til at udbyde og arrangere spil i Danmark. En væsentlig fordel ved dette er desuden, at gevinsterne hos spiludbyderne med dansk licens er skattefrie. Man får altså hele gevinsten, man vinder, hvilket står i modsætning til, hvis man spiller på online casinoer uden den danske spillelicens, da casinoerne uden licens dermed ikke er blevet godkendt af Spillemyndigheden, hvorfor man skal beskattes af gevinsterne på samme vis som med andre indkomster.

Lovkrav til spiludbyderen

Der er visse krav og kriterier, som skal være opfyldt og overholdes, før man kan blive tilladelsesindehaver, hvorfor det således kun er visse personer og selskaber, der kan få tilladelse til at udbyde og arrangere spil i Danmark. Disse kriterier fremgår af spilleloven, hvor der blandt andet står, at man som minimum være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark. Yderligere er det et krav, at selskaber skal være etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land.

Hertil er der ligeledes andre krav til spiludbyderen, som er fastsat af Spillemyndigheden. Heriblandt kan det nævnes, at der på udbyderens hjemmeside skal stå, at minimumsalderen for at spille på de danske online casinoer er 18 år. Derudover er det et krav, at der på spiludbyderens hjemmeside bliver informeret om ansvarligt spil, samt at der oplyses om de problematikker, der kan være forbundet med at spille på de online casinoer på nettet. Et eksempel herpå er, at visse særligt udsatte spillere kan udvikle afhængighed af spil. Hertil er det også et krav, at der via alle online casinoer formidles afgang til en selvtest for ludomani, samt at der bliver informeret om, hvordan man kan komme i kontakt med de danske behandlingscentre, således at man ved, hvor det er muligt at hente hjælp, i tilfælde af at dette er nødvendigt.

Ydermere er det et lovkrav, at der på forsiden af det pågældende online casinos hjemmeside står, at udbyderen har fået tilladelse til at udbyde casinospil, da det dermed er let for spillerne at se, om der føres tilsyn med det pågældende online casino af Spillemyndigheden. I forlængelse heraf skal der via alle casinoer på nettet, som har tilladelse til at udbyde spil, være adgang til Spillemyndighedens hjemmeside, således at man hurtigt og let kan læse nærmere om den lovgivning, der gælder for alle online casinoer på det danske spillemarked. Endvidere fremgår det af spilleloven, at der skal være et ur til syne på tilladelsesindehaverens hjemmeside, for at alle dermed har mulighed for at orientere sig om det tidsforbrug, der er forbundet med at spille på de forskellige online casinoer. Dette er således alle lovkrav, som er til for at beskytte dig, som spiller på de danske online casinoer.

For at tydeliggøre hvilke online casinoer, der har tilladelse til at udbyde spil, har Spillemyndigheden udviklet en mærkningsordning, som naturligvis kun er til lovlig rådighed for de online casinoer, som er tilladelsesindehavere og dermed har den påkrævede danske spillelicens. Det anbefales derfor altid, at man kigger efter licenscertifikatet fra den danske Spillemyndighed, som ses nedenfor, når man skal finde det bedste casino på nettet – det online casino, som passer bedst til dine behov og ønsker, og hvor spillemiljøet er sikkert.

Spillemyndigheden licens

Ansvarligt spil

Et af de centrale formål med spilleloven er, som tidligere nævnt, at sikre et ansvarligt spillemiljø på de danske online casinoer, således at pengeforbruget ikke er for højt, idet det skal være muligt derigennem at minimere risikoen for at spillerne udvikler spilafhængighed. Af den grund fremgår det af den nye spillelov, at det skal være muligt at fastsætte indbetalingsgrænser på de forskellige online casinoer, som skal træde i kraft umiddelbart efter spillerens anmodning. Hvis en spiller herefter ønsker at hæve indbetalingsgrænsen igen, skal dette tidligst træde i kraft et døgn efter anmodningen, for at det på bedste vis er muligt at sikre, at det ikke er en impulsiv handling fra spillerens side, men at der derimod er tænkt ordentligt over valget om at øge spilforbruget. Samtidig hermed skal det være muligt for spilleren at anmode om en midlertidig eller fuldstændig udelukkelse fra spil, hvormed det herefter ikke er muligt for spilleren at indgå nye online casino spil. Denne udelukkelsesperiode og deaktivering af spillerens konto skal som minimum gælde i 30 dage. Hertil findes der et register over de frivilligt udelukkede spillere, det såkaldte ROFUS, som er placeret hos Spillemyndigheden. Det er et lovkrav, at alle tilladelsesindehavere skal være forbundet til dette register, idet det dermed ikke er muligt for de udelukkede spillere at få adgang til at spille via tilladelsesindehaverens spilsystem.

Markedsføring af spil

Grundet liberaliseringen er det blevet muligt at markedsføre sig som udbyder af spil i Danmark, men hertil er der naturligvis også en række regler og lovkrav, som de forskellige casinoer på nettet skal følge. Af spilleloven fremgår det blandt andet, at det ikke er lovligt at markedsføre sig som udbyder af spil i Danmark, hvis det pågældende online casino ikke har fået tilladelse til at udbyde spil fra Spillemyndigheden. Der er ligeledes en række særlige lovkrav forbundet markedsføringen af online casino spil for tilladelsesindehaverne, som skal medvirke til at sikre, at spillene udbydes på ansvarlig vis. I denne sammenhæng er det eksempelvis ikke lovligt at markedsføre spil, der appellerer til børn og unge under 18 år. Herudover lægges der særligt vægt på, at spil skal “fremstilles som et underholdningstilbud”, hvorfor markedsføringen under ingen omstændigheder må have et indhold, der “giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept”. Sagt med andre ord, så er det aldeles vigtigt, at der ikke fremstilles et fordrejet billede af virkeligheden, når online casino spil markedsføres, hvilket også er grunden til, at følgende står skrevet i spilleloven: “Markedsføring af spil skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er”.

Afslutningsvis er det relevant at understrege, at vi her hos CasinoButler.dk kun anmeldelser og vurderer online casinoer med den påkrævede danske spillelicens, for at du dermed kan være sikker på, at de online casinoer, som vi omtaler og anmelder, følger den danske spillelov.