Politik om ansvarligt spil

Spillerbeskyttelse

Du skal som minimum være 18 år i Danmark eller være over minimumsalderen for at spille i det land, hvor du er bosat, for at registrere en konto på casinoer med dansk licens. Det er således ikke tilladt for unge under 18 år at gamble eller registrere en konto for at gamble lovligt.

Dette ansvar tages meget alvorligt og der benytter som følge heraf særlige programmer til at foretage elektronisk alderskontrol af alle kunder. Det kontrolleres hermed, at ingen mindreårige registrerer en konto, idet der kræves bevis for ID, når man skal oprette en spillekonto. Endvidere kan der i denne sammenhæng ligeledes bedes om supplerende dokumentation såsom en kopi af pas eller kørekort, såfremt dette bliver nødvendigt.

I tilfælde af at det opdages, at du er under 18 år eller under den lovlige aldersgrænse for spil i det land, hvor du er bosat, og du har registreret en konto på et online casino med dansk licens, vil denne blive lukket omgående, og eventuelle indskud vil blive returneret. Desuden vil eventuelle gevinster ikke blive udbetalt. Yderligere vil sådanne forsøg eller aktiviteter blive indberettet og herefter henvendes sagen til dine lokale retsforfølgningsmyndigheder, forældre, værger eller andre relevante juridiske myndigheder.

Forældrekontrol

Der er en række måder, hvorpå forældre eller værger til børn kan overvåge eller begrænse børns adgang til programmer og websteder med upassende indhold for børn. Det kan i forlængelse heraf anbefales, at særlige filtreringsprogrammer installeres på barnets computer, således at det er muligt at kontrollere børns online aktivitet og beskytte mod upassende webindhold.

Til dette formål kan det anbefales, at det såkaldte Net Nanny-filtreringsprogram installeres via www.netnanny.com. Herudover kan det anbefales, at CYBERsitter filtreringssoftware installeres på www.cybersitter.com, hvilket dermed gør det muligt at blokere visse websteder, således at det herefter ikke er muligt at besøge disse.

Ydermere anbefales det naturligvis, at man som forældre påvirker sine børn i retning af at agere ansvarligt på internettet. Når børnene når den rette alder, er det i denne sammenhæng ligeledes væsentligt at belære dem om, hvordan ukontrolleret og uansvarligt spil på internettet kan påvirke det enkelte individ, og dermed også understrege hvilke negative følger der kan være forbundet hermed.