Online casinoer 10. maj 2018

Irlands medlemskab af EF

Den 10. maj i 1972, det vil således sige i dag for 46 år siden, blev Irlands medlemskab af EF vedtaget. EF er forkortelsen for det Europæiske Fællesskab, som blev oprettet i forbindelse med EØF-traktaten – traktaten angående Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Indtil Maastricht-traktaten blev vedtaget var fællesskabet et af de tre europæiske fællesskaber. EF kom dernæst til at udgøre en af de såkaldte tre søjler i EU. Dog ophørte EF's eksistens tilbage i december 2009, hvorfor det meste af arbejdet i EF blev videreført til Den Europæiske Union. Ses der nærmere på EU, så er her tale om en union med politisk og økonomisk fokus. Der er i alt 28 stater i unionen, og alle disse er i Europa. En af de helt særlige samarbejdsfordele ved EU er det indre marked med  de fire friheder. Til trods for de mange fordele ved Danmark deltagelse i EU er det vigtigt at understrege, at Danmarks medlemsskab årligt koster 7 milliarder kroner. Her er således tale om aldeles mange penge. På online casinoer er der ligeledes særdeles mange penge, og disse har du mulighed for at vinde, såfremt du har heldet med dig. Få tips og råd til at spiller på online casinoer via CasinoButlers guide.