22nd marts 2018

Alt om Backgammon


Opdateret den 22/03/2018: Tilføjet mere information om backammon opstillinger.

Backgammon er blevet spillet flere tusinde år tilbage i tiden og er således et af verdens absolut ældste spil. Det er et aldeles underholdende spil, hvorfor det i alle disse mange tusinde år har være meget populært blandt spillere. CasinoButler er din guide til at få kendskab til alle reglerne i Backgammon, og i denne artikel har du mulighed for at få dybdegående indsigt i de grundlæggende regler til at spille Backgammon. Vi gennemgår i denne forbindelse det helt grundlæggende om Backgammon, samt hvilke overordenede regler der eksempelvis er til at rykke rundt på brikkerne. Ydermere vil vi komme ind på information vedrørende den velkendte Backgammon opstilling, om Backgammon opstart samt vedrørende Backgammon online spil. Hermed kan denne artikel altså bruges til at hente hjælp og rådgivning med henblik på enten at få en grundlæggende forståelse for spillet, eller for eventuelt at blive en bedre Backgammon spiller.

Grundlæggende om brættet i Backgammon

Backgammon er et spil for to personer, der foregår på et bræt af 24 punkter, der i alt er samlet i fire kvadrater. Baren, som er en slags skillevæg, er placeret mellem venstre og højre halvdel af brættet. Når man skal i gang med at spille Backgammon, placeres brættet mellem de to spillere, således at hver spiller har 12 punkter foran sig. De punkter, som vender ind mod hver spiller, er den pågældende spillers såkaldte hjemland. Yderligere inddeles hjemlandet i henholdsvis det indre hjemland og det ydre hjemland.

Punkterne har hver især et navn i form at et nummer fra 1-24. Punkterne nummereres for den ene spiller med uret begyndende fra det venstre hjørne, der er placeret længst væk. I tilfælde at af du har de sorte brikker, så vil numrene på din side være henholdsvis 1-6 i det indre hjemland og 7-12 i det ydre hjemland. Modspillerens ydre hjemland har numrene 13-18, mens dennes indre hjemland har numrene 19-24. Dette kan endvidere ses på nedenstående billede, som ses fra spilleren med de sorte brikkers perspektiv.

Backgammon opstilling

Det er vigtigt at understrege, at henholdsvis indre og ydre hjemland både kan være placeret til højre såvel som til venstre for spilleren. Dette afhænger netop af, om man spiller med de sorte eller hvide brikker. Såfremt man spiller med de sorte brikker, så vil eksempelvis være således, at det indre hjemland er placeret til venstre for spilleren, mens det indre hjemland i dette tilfælde vil være placeret til højre for spilleren, hvis denne spiller har de hvide brikker.

Backgammon regler – Hvordan spiller du Backgammon?

Backgammon gælder overordnet set om at få alle sine brikker placeret i sit eget indre hjemland og herefter få dem fjernet fra brættet. Samtidig med det skal man bestræbe sig på at forhindre modspilleren i at nå hjem til dennes hjemland. Vinderen af spillet er den person, der først får alle brikkerne væk fra brættet. Måden, hvorpå man kommer i gang med at spille, er, at begge spillere kaster med en terning. Det er herefter den spiller, som formår at kaste den højeste sum, der får lov til at rykke sine brikker først. Herefter skal spilleren med den højeste sum bruge de slag, der netop er slået, hvilket altså vil sige summen af det viste antal øjne i spillerens eget slag og modspillerens slag.

I tilfælde af at de to spillere slår det samme antal øjne, kan man naturligvis ikke bruge den førnævnte regel om, hvilken spiller der skal rykke sine brikker, hvorfor slaget ikke gælder. Som følge heraf skal de to spillere slå om, indtil spillerne formår at slå et forskelligt antal øjne. Efter det første kast, hvor den spiller med det bedste kast er fundet, skiftes de to spillere med at slå med de to terninger. Når en spiller herefter kaster med de to terninger udgør disse samlet set et såkaldt rul, men hvor de to terninger i realiteten skal ses som to separate kast.

regler backgammon

Backgammon brikker

De to spillere har hver især 15 Backgammon brikker. Når spillet begynder, har hver spiller 2 brikker placeret på spids nummer 24, 5 brikker placeret på spids 13, 3 brikker placeret på spids 8 og 5 brikker på spids nummer 6. Backgammon brikkerne på felt 24, skal rykkes i urets retning og hele vejen hjem til spillerens indre hjemland i felt 1-6. I tilfælde af at spilleren med sorte brikker allerede har brikker i felt 6, vil det sige, at vedkommende altså ikke behøver at omplacere disse, da de allerede i det indre hjemland. Derimod skal brikkerne på felt 24 hele vejen rundt på brættet for at komme hen til det indre hjemland.

At rykke brikkerne

Brikkerne skal placeres efter det antal øjne, der vises på terningerne. Når det første kast er slået, er der en række regler for, hvorledes spilleren skal rykke sine brikker. For det første skal spilleren altid rykke sine brikker fremad, det vil sige fra punkter med højere numre mod de lavere numre. Det vil sige, at de to modspillere vil komme til at rykke sin brikker i modsatrettede retninger. Herudover er det kun muligt at rykke sine brikker hen på et såkaldt åbent punkt, hvilket vil sige et punkt, hvor spilleren allerede har brikker stående, og hvor modspilleren enten maksimalt har én brik stående eller alternativt ikke har nogle brikker stående. Der er ikke angivet et maksimum for, hvor mange brikker der må stå på et enkelt felt i Backgammon.

Endvidere er det en regel, at spilleren selv kan vælge, hvorvidt vedkommende ønsker at bruge hele slaget (altså rullet) på at rykke én af sine Backgammon brikker, eller om vedkommende hellere vil splitte de to terninger og bruge hver terning på to forskellige Backgammon brikker. Vælger spilleren at bruge begge kast på én brik, så er det endvidere en regel, at det skal være muligt at kunne rykke den til et åbent punkt.

Spilleren skal bruge begge terningerne i et rul, såfremt dette er muligt. Hvis det imidlertid kun er muligt at rykke den ene brik, så kan spilleren nøjes med at rykke denne. Hvis det kun er den ene terning, der kan bruges, skal spilleren bruge den højeste terning. I tilfælde af at spilleren ikke har mulighed for at bruge nogle af terningkastene, så vil det medføre, at turen går videre til den anden spiller. Det kan ydermere hænde, at begge terningerne i et kast viser det samme antal øjne, og i denne situation skal spilleren rykke sine Backgammon brikker som om, at der i alt er fire terninger.

At få et blot

Hvis der kun er én enkelt brik på et hvilke som helst punkt, kaldes dette et “blot”. Såfremt en spiller lander på et punkt, hvor den anden spiller har et blot, vil dette medføre, at modspillerens brik rammes og efterfølgende vil anføres på baren. Når en brik lander på baren, er det vigtigste for spilleren at få denne tilbage ind på backgammonbrættet. Spilleren, som har en brik placeret på baren, må ikke flytte på de brikker, der allerede er på felterne, før brikken på baren er kommet tilbage ind på spillepladen. Det er derfor vigtigt at få brikken hurtigst muligt tilbage ind på pladen.

Når en spiller har fået et brik tilbage ind på spillepladen, vil denne blive placeret i modspillerens indre hjemland. Her kan brikken ligeledes kun placeres på et felt, hvor der ikke er allerede er placeret brikker tilhørende modspilleren. Yderligere er det en regel, at brikken skal placeres på en af de felter i modspillerens hjemland, der svarer til antallet af øjne på en af de to terninger. I tilfælde af at ingen af felterne er åbne, så vil spilleren miste sin tur. Hvis man formår at få et lukket bord, hvilket vil sige, at der er brikker på alle seks punkter i det indre hjemland, så vil dette medføre, at modspilleren ikke kan få sin brik tilbage ind på felterne, hvis den er på baren. Dette er først muligt, så snart et af punkterne i det lukkede bord åbnes op igen.

At lave punkter og blokader

Det er en fordel, hvis man får placeret to eller tre brikker på ét felt, idet brikkerne på feltet ikke kan slås hjem. Der er i denne forbindelse tale om et såkaldt punkt, hvor fordelen yderligere er, at modspilleren hverken kan ende eller mellemlande på det pågældende punkt. Hvis man formår at lave flere punkter på række, er der tale om en blokade. Disse er også fordelagtige, da modstanderen dermed har sværere ved at komme forbi blokaderne med henblik på at komme hen på det indre hjemland. Ikke nok med at det er sværere at få brikkerne hjem, så er det ligeledes sværere at få brikkerne tilbage ind på pladen, efter at de har været på baren.

At tage brikker ud

Det er først muligt at fjerne brikkerne fra spillebrættet, når spilleren har alle sine brikker placeret i sit indre hjemland. Når først en brik er fjernet fra brættet, er det ikke muligt at få den tilbage på spillepladen igen. Man tager en brik ud fra brættet fra det punkt, der svarer til de øjne, der vises i kastet. I tilfælde af at spilleren ikke ønsker at tage brikker ud, kan vedkommende også vælge at rykke på de brikker, der er i hjemlandet. Det kan naturligvis hænde, at det samlede antal øjne på terningerne er højere end det højeste punkt, hvor spilleren har placeret sine brikker. I denne situation skal spilleren fjerne en brik fra det højeste felt, hvor brikker er placeret. Et eksempel på dette kan være, at spilleren slår en 6'er, men kun har brikker placeret på felt nummer 5 eller derunder. I denne situation vil spilleren skulle fjerne en brik fra felt 5.

At kaste med terningerne i Backgammon

Der er endvidere visse helt centrale og konkrete regler for, hvornår et slag med terningerne er gyldigt, samt for hvornår det derimod skal kastes om. Det er netop en regel, at begge terninger skal ligge fladt på Backgammonbrættet i spillerens højre side af pladen. Hvis ikke de lander her, skal spilleren kaste med begge terninger på ny. Dette skal også ske i tilfælde af, at det kun er den ene terning, der ikke er placeret korrekt på brættet. Herudover er det en regel, at terningerne ikke længere er gyldige, så snart de løftes fra brættet, samt når terningerne berøres og tages op i en spillers hånd.

Spillets vinder – Gammon og Backgammon

Som tidligere påpeget er det den spiller, der først har fået alle sine brikker trukket ud fra spillepladen, der vinder. I spillet kan du både vinde Gammen og Backgammon. At vinde en Gammon vil sige, at man vinder spillet, mens modspilleren ikke har fået fjernet en eneste brik fra brættet, men kun har fået fjernet dem fra den vindende spillers hjemland. Vindes der derimod en Backgammon, så vil det sige, at den tabende spiller ikke har fået fjernet nogle brikker fra brættet og samtidig har en brik placeret i den vindende spillers hjemland.

Der spilles i øvrigt med point, og spilleren vinder enten 1, 2 eller 3 point og får den indsats, der forud for spillet blev aftalt. Det første mulige tilfælde er, at modspilleren allerede har taget brikker ud, da du vinder spillet. Her vil du vinde 1 point. Det andet tilfælde er, at modspilleren endnu ikke har taget nogle brikker ud. I denne situation vinder spilleren den såkaldte “Gammon” til 2 point, hvilket medfører, at spilleren har vundet den dobbelte indsats. Det sidste mulige tilfælde er, at modspilleren endnu ikke har taget brikker ud, men at denne derimod har brikker placeret på baren eller i dit indre hjemland, hvorved vinderen får Backgammon, som er hele 3 point.

Dobleterningen i Backgammon

En spiller kan foreslå at fordoble væddemålet, der spilles om undervejs i spillet. Dette er kun muligt, når det er den pågældende spillers tur, og før vedkommende har kastet med terningerne. Eksempelvis kan man ønske at doble til 2, og hvis det accepteres af modspilleren, vil det altså sige, at der herefter spilles om den dobbelte indsats. Når doblingen er accepteret, vil doblerterningen blive placeret på den doblede spillers side af spillebrættet, og dernæst er han/hun den eneste, der kan vælge at lave den næste dobling, indtil endnu en redobling har fundet sted. Den anden spiller har naturligvis også mulighed for at afvise forslaget. Sidstnævnte medfører, at den doblede spiller vil miste den værdi, som doblerteningen var på inden, at doblingen fandt sted – i dette tilfælde altså 1 point. Der er mulighed for, at det samlede antal redoblinger kan øge det oprindelige sats op til 64 gange. Kommer man så højt op, skal man dog huske, at man ligeledes skal være klar på, at der er en risiko for, at 64 gange den oprindelige indsats kan mistes, lige såvel som at denne indsats naturligvis også kan vindes. De helt specifikke regler for doblerterningen afhænger i øvrigt af, om der spilles match play eller pengespil.

Online Backgammon

Der er endvidere også mulighed for, at man kan spille Backgammon online. Visse spillere beskriver den online udgave som værende mere overskuelig og hurtigere at spille, mens andre spillere til gengæld holder fast i, at de vil foretrække den traditionelle måde at spille på, hvorfor de vil spille med det fysiske backgammonbræt. På online casinoer er der desuden også et kæmpe udvalg af andre spændende og utroligt underholdende spil. Disse kan du naturligvis også læse nærmere om her på CasinoButler. Ligeledes kan du finde informationer og dybdegående anmeldelser af de bedste og mest populære online casinoer, der er på det danske spillemarked.

Backgammon opstillingen kan udforskes med

Hos Casinobutler synes vi, at det er sjovt at eksperimentere lidt med backgammon opstillingen, og nogle gange vælger så vælger vi, at lave vores “egne” regler med alternative opstillinger. Det kan være ret sjovt at prøve noget nyt, hvis man er træt af den samme opstilling og de samme regler hele tiden. En klassiker er eksempelvis, at man ikke må have mere end 3 brikker på ét felt, hvilket gør spillet en hel del sværere. Selvom backgammon selvfølgelig er et spil, der er sat op med specifikke regler, så handler det jo om at have det sjovt med det, og derfor synes vi, at man også bør prøve, at lege lidt med backammon opstillingen!